prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

Projekty řešitele:

Konference FIS 2021 - 2022
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Konference FIS 2019 - 2020
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Konference FIS 2017 - 2018
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Konference FIS 2015 - 2016
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Konference FIS 2013- 2014
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Uspořádání konferencí FIS 2011 a 2012
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Lidské zdroje v rozvoji a provozu IS/ICT: Konkurence schopnost absolventů českých vysokých škol
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Informační management externích datových zdrojů - využití pro managerskou praxi
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1998 - 2000

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Interdisciplinary Information Management Talks
AKTION (AKTION)

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Vědecké zasedání IDIMT 96
AKTION (AKTION)

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)