doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Projekty řešitele:

Ekonomická evaluace kulturních eventů spjatých s oslavami výročí české státnosti v roce 2018
2018
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Program Kulturní aktivity

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě
2018 - 2021
Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Regionální aspekty rozvoje a financování středního a vyššího odborného školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Strukturální dynamika lokalit
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Věcné zabezpečení inženýrského studia hlavní specializace Regionalistika a veřejná správa na národohospodářské fakultě VŠE v Praze
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Založení studijního oboru bakalářského a DS studia "Sociální správa"
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Zřízení Centra správních a regionálních věd
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)