doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Projekty řešitele:

Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě
MKČR
2018 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Regionální aspekty rozvoje a financování středního a vyššího odborného školství
MŠMT

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Strukturální dynamika lokalit
FRVŠ

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Věcné zabezpečení inženýrského studia hlavní specializace Regionalistika a veřejná správa na národohospodářské fakultě VŠE v Praze
FRVŠ

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Založení studijního oboru bakalářského a DS studia "Sociální správa"
FRVŠ

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Zřízení Centra správních a regionálních věd
FRVŠ

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)