Ing. Václav Šubrta

Projekty řešitele:

Využití nových webových technologií pro podporu výuky a komunikace se studenty
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)