Ing. Petr Mazouch, Ph.D.

Projekty řešitele:

Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2016 - 2017

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Odhad přiměřené míry regulace cen v oblasti bydlení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Kvantifikace dopadů vzdělávací politiky poslední dekády ve světle výsledků SLDB 2011
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Odhad regionálních cenových hladin
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Generační úmrtnostní tabulky České republiky: data, biometrické funkce a trendy
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Analýza a predikce struktury ekonomicky aktivního obyvatelstva
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Odhad regionálních cenových hladin
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Měření rizik pojišťovny a predikce vstupních parametrů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Modelování rizika pro potřeby pjišťoven a penzijních fondů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Hodnocení makroekonomických a mikroekonomických dopadů vzdělávání obyvatelstva
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)