prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr. h. c.

Projekty řešitele:

Subjektivní a objektivní hodnocení kvality VŠ ze strany studentů, mezinárodní srovnání
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Ekonomicky optimální procesy na sítích
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních věd (6111)

Modelování a optimalizace rozhodovacích procesů v městské a regionální správě
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Optimalizace regionální a městské osobní veřejné doopravy
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Optimalizace sítí a síťových procesů
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Podpora rozhodování o netradičních formách dopravní obslužnosti
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Optimalizace rozhodovacích procesů ve veřejné správě a samosprávě s důrazem na regiony
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Optimalizace obsluhy územních celků veřejnou dopravou
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)