prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr. h. c.

Projekty řešitele:

Subjektivní a objektivní hodnocení kvality VŠ ze strany studentů, mezinárodní srovnání
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Ekonomicky optimální procesy na sítích
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních věd (6111)

Modelování a optimalizace rozhodovacích procesů v městské a regionální správě
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Optimalizace regionální a městské osobní veřejné doopravy
MŠMT - kontakt(AIP)
2006 - 2007

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Optimalizace sítí a síťových procesů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2006

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Podpora rozhodování o netradičních formách dopravní obslužnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Optimalizace rozhodovacích procesů ve veřejné správě a samosprávě s důrazem na regiony
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2001 - 2003

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Optimalizace obsluhy územních celků veřejnou dopravou
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2002

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)