JUDr. Magdalena Mikulová

Projekty řešitele:

Elektronizace zdravotnictví ve světle nové právní úpravy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Ekonomické a finanční podmínky jako důvod snížení úrovně a standardu poskytované zdravotní péče
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)