Ing. Pavel Potužák, Ph.D.

Projekty řešitele:

Opatrnostní úspory a negativní přirozená úroková míra
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Vývoj podílu mezd na HDP v konvergující ekonomice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Empirické testování Hayek-Taylorova pravidla: Je možné cílovat negativní inflaci?
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Přirozená výnosová křivka a časová sladěnost vkladů a úvěrů v bankovním systému
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Hayekovo-Taylorovo pravidlo
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Přirozená úroková míra a finanční stabilita: Rakouský příspěvek k teorii optimálního měnově-politického pravidla
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Měnová politika a přirozená úroková míra během finanční krize: Rakouský pohled
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)