Ing. Jiří Jelínek, CSc.

Projekty řešitele:

Modelování komunikačních potřeb manažera
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Užití grafických struktur pro zpracování textů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)

Podpora uživatele v prostředí WWW
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Podpora orientace a vyhledávání v prostředí WWW
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)

Podpora kombinované formy studia na Fakultě Managementu VŠE v Jindřichově Hradci
MŠMT
2003

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)

Pracoviště pro podporu multimédií
FRVŠ
2000

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Podpora moderních metod výuky
FRVŠ

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)