prof. Radim Jiroušek, DrSc.

Projekty řešitele:

Manažerské rozhodování: racionalita paradoxního chování
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních věd (6111)

Kauzální modely pro podporu manažerského rozhodování
2015 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Letní škola Research Methods for Bussiness Students
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Metody podpory manažerského rozhodování založené na anlýze textovýxh informačních zdrojů
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Modely podmíněné nezávislosti
2006 - 2007
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra informatiky (6023)

MGT
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Kontakt
1999 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Medical Guideline Technology: Representing, Interpreting and Sharing
1999 - 2003
Evropská komise (EK)

Program: INCO-COPERNICUS

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Bayesovské sítě
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Itálie - spolupráce
1998 - 2003
MF Itálie

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)

Laboratoř inteligentních systémů
1996 - 2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Posílení výzkumu na vysokých školách

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Evropská konference o strojovém učení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Psychological and Algorithmic Methods to Construct Bayesian Networks
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Psychological and Algorithmic Methods to Construct Bayesian Networks
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)