prof. Radim Jiroušek, DrSc.

Projekty řešitele:

Manažerské rozhodování: racionalita paradoxního chování
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2022

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních věd (6111)

Kauzální modely pro podporu manažerského rozhodování
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2015 - 2017

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Metody podpory manažerského rozhodování založené na anlýze textovýxh informačních zdrojů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Modely podmíněné nezávislosti
AKTION (AKTION)
2006 - 2007

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)

MGT
MŠMT-4 RP
2000 - 2001

Fakulta informatiky a statistiky: Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Kontakt
MŠMT - kontakt(AIP)
1999 - 2001

Fakulta informatiky a statistiky: Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Medical Guideline Technology: Representing, Interpreting and Sharing
INCO-COPERNICUS
1999 - 2003

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Bayesovské sítě
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1998 - 2000

Fakulta informatiky a statistiky: Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Itálie - spolupráce
MF Itálie
1998 - 2003

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Laboratoř inteligentních systémů
MŠMT-posil.
1996 - 2000

Fakulta informatiky a statistiky: Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Evropská konference o strojovém učení
MŠMT

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Psychological and Algorithmic Methods to Construct Bayesian Networks
MŠMT - kontakt(AIP)

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Psychological and Algorithmic Methods to Construct Bayesian Networks
MŠMT - kontakt(AIP)

Fakulta informatiky a statistiky: Laboratoř inteligentních systémů (4710)