Ing. Lenka Švecová

Projekty řešitele:

Analýza a návrh systému hodnocení a výběru dodavatelů veřejných zakázek
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Distanční forma vybraných předmětů bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a managem.
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)