Ing. Lenka Švecová

Projekty řešitele:

Analýza a návrh systému hodnocení a výběru dodavatelů veřejných zakázek
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Distanční forma vybraných předmětů bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a managem.
MŠMT
2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)