Ing. Tomáš Kincl

Projekty řešitele:

Interreg CENTRAL EUROPE, ENTER-transfer, Advancement of the economic and social innovation through the creation of the environment enabling business succession
European Regional Development Fund (ERDF)
2017 - 2020

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Jazykově nezávislá analýza sentimentu s využitím globálního kontextu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních věd (6111)

Jazykově nezávislá analýza sentimentu s využitím globálního kontextu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Marketingová komunikace mezinárodních vysokých škol v online prostředí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Metody a nástroje automatizované analýzy sentimentu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Vzdělání jako univerzální hodnota napříč kulturami
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Kulturní dimenze a návrh webových uživatelských rozhraní
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Kvalita webu: determinanty uživatelské spokojenosti s webem
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Kvalitativní modely pro posuzování webových aplikací
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)